No menu items!

Evropská unie schválila německý program pro obnovitelnou energii v hodnotě 28 miliard EUR

Musíš číst
spot_img

Německý systém obnovitelných zdrojů je zaměřen na rychlé rozšíření využívání solární a větrné energie. Je navržen tak, aby splnil cíl německa vyrábět do roku 2030 80 procent elektřiny z obnovitelných zdrojů. Hodnota tohoto projektu se pohybuje okolo 28 miliard EUR.

Evropská komise tvrdí, že systém je momentálně “potřebný a vhodný”, jelikož podpoří obnovitelnou energii a sníží emise způsobující oteplování planety. Jeho pozitivní dopad na životní prostředí bude tak převažovat nad možnými narušeními hospodářské soutěže. 

Jak tento německý systém obnovitelné energie funguje? 

Tento režim poskytuje výrobcům energie z obnovitelných zdrojů prémii nad rámec tržní ceny, kterou dostávají za prodej své energie. Malí výrobci mohou získat zaručenou výkupní cenu za svou elektřinu. 

Rozšiřování výroby čisté energie bude klíčem k dosažení cíle Německa eliminovat čisté emise skleníkových plynů do roku 2045. Jelikož Rusko přerušilo většinu dodávky plynu, který je Evropě poskytován, Německo tímto řešením také částečně zaplní mezeru v dodávkách energie. 

Aby nedošlo k dvojnásobné kompenzaci podniků, Německo se postupně snaží zrušit stávající podporu pro výrobce obnovitelných zdrojů energie v době záporných cen elektřiny. Tento cíl je nastaven do roku 2027. 

Je však tato podpora EU pro německý program spravedlivá? 

Komise uvedla, že státní podpora Berlína pro obnovitelné zdroje byla omezena na “nezbytné minimum” a zahrnovala záruky, které slouží pro minimalizaci narušení hospodářské soutěže. 

Některé země EU již předtím kritizovaly reakci Berlína na energetickou krizi v Evropě. Obavy se soustředily především na daleko větší plán Německa – vynaložit až 200 miliard EUR na dotace na ochranu spotřebitelů a podniků před prudkým růstem cen energie. Jedná se však o částku, kterou si mnoho jiných států nemůže dovolit a která by podle některých narušovala hospodářskou soutěž na jednotném trhu unie. 

Poslední zprávy

Budoucnost nabíjení; baterie z mořské soli

Vaše elektronika by mohla být brzy napájena ultralevnou baterií z mořské soli. Vědci sestrojili novou levnou baterii se čtyřnásobnou...

Více podobných článků