No menu items!

Solární odvětví zaměstnává více žen, než jakékoliv obnovitelné zdroje

Musíš číst
spot_img

Nová zpráva Mezinárodní agentury pro obnovitelné zdroje energie (IRENA zjistila, že ve výrobě solárních PV se nejlépe daří ženám, které představují 47 % pracovní síly. 

Solární fotovoltaika se stala předním zaměstnavatelem v sektoru obnovitelných zdrojů energie, a to jak v celosvětovém počtu zaměstnanců, tak v genderové vyváženosti. V roce 2021 zaměstnává solární fotovoltaický průmysl 4,3 milionu lidí, což je jedna třetina všech pracovních míst v oblasti obnovitelné energie na celém světě. Ženy tvoří 40 % tohoto počtu.Je to téměř dvojnásobný podíl žen zaměstnaných ve větrném průmyslu (21 %) a v odvětví ropy a zemního plynu (22 %). Je také vyšší než průměrný podíl žen zaměstnaných ve všech odvětvích obnovitelných zdrojů, který činí 32 %.

„Spravedlivý a inkluzivní energetický přechod není jen o přístupu k energii. Jde o to zajistit, aby byli všichni zahrnuti a měli z tohoto procesu prospěch,“ říká Francesco La Camera, generální ředitel IRENA. „Zjištění naší nové zprávy jsou slibná a potvrzují velký potenciál obnovitelných zdrojů energie jako rovnocenného zaměstnavatele, ale také signalizují, že je třeba zintenzivnit naše úsilí připravit cestu pro více žen, aby vedly energetickou transformaci a utvářely naši společnou budoucnost.“

Decentralizovaná solární fotovoltaika nabízí významné příležitosti.Díky částečnému zavádění solárních fotovoltaických systémů mimo síť tvoří ženy 35 % ostatních netechnických pozic, jako je marketing, prodej, distribuce a montáž a instalace produktů.

Na základě celosvětového průzkumu IRENA, který provedla v roce 2021 mezi přibližně 1 300 jednotlivci a organizacemi, zpráva hodnotí roli žen v solárním fotovoltaickém průmyslu a zdůrazňuje překážky a příležitosti. Nejvýraznějšími překážkami je vnímání genderových rolí, nedostatek spravedlivých a transparentních politik a také kulturní a sociální normy, které utvářejí chování.

Zvyšování povědomí o rovnosti žen a mužů, zlepšování vnitrostátních politik i politik na pracovišti, nabídka více školení, příležitostí k vytváření sítí a přístup k mentorství – to vše jsou zásadní kroky k vyrovnání podmínek pro ženy v tomto sektoru. Toto úsilí je zapotřebí nejen ke zvýšení účasti žen, ale také k diverzifikaci pracovní síly začleněním vizí, talentů a dovedností všech menšinových skupin.

Poslední zprávy

Budoucnost nabíjení; baterie z mořské soli

Vaše elektronika by mohla být brzy napájena ultralevnou baterií z mořské soli. Vědci sestrojili novou levnou baterii se čtyřnásobnou...

Více podobných článků