No menu items!

Co je to udržitelnost a proč na tom záleží?

Musíš číst
spot_img

Nic neříkající populární slovo nebo klíčový koncept přežití? „Udržitelnost“ je důležitější než kdykoli předtím – ale co to vůbec znamená? 

Dnes se při vyhledávání slova „udržitelnost” na Googlu objeví více než 1,65 miliardy výsledků. Stali jsme se tímto konceptem tak posedlí, že se slovo „udržitelnost“ rychle stalo populárním a stále omílaným slůvkem: podniky rády propagují své udržitelné postupy, zatímco klimatičtí aktivisté trvají na tom, aby lidé praktikovali udržitelný životní styl. Co ale „udržitelnost” skutečně znamená? A jak můžeme chápat toto slovo způsobem, který podporuje blaho nás, našich komunit a naší planety?

Přestože se v posledních letech používání tohoto slova zvýšilo, koncept udržitelnosti ve skutečnosti není nový. Jeho původ pramení z Brundtlandovy komise z roku 1983, která poprvé definovala udržitelný rozvoj jako „rozvoj, který odpovídá potřebám současnosti, aniž by ohrozil schopnost budoucích generací uspokojovat své vlastní potřeby“. Dnes definice udržitelnosti stále zdůrazňuje potřebu vytvořit obyvatelnou planetu pro budoucí generace. 

Při utváření této budoucnosti je udržitelnost nejčastěji chápána v kontextu životního prostředí. Udržitelnost životního prostředí zahrnuje zajištění toho, aby lidská spotřeba nevyčerpávala přírodní zdroje, aby ekologické systémy zůstaly v rovnováze, a aby život na zemi zůstal různorodý.

Co je udržitelnost v podnikání?

V dnešním světě je udržitelnost stále více začleněna do podnikatelských kampaní a strategií. Pro podnik znamená udržitelnost fungování bez negativního dopadu na vnější prostředí, komunitu nebo společnost. Udržitelná obchodní strategie je taková, která se snaží vytvořit pozitivní dopad na jednu nebo více z těchto skupin.

V praxi může mít udržitelná obchodní strategie mnoho různých forem a je pro každou organizaci jedinečná. Společnosti mohou přejít k používání udržitelných materiálů pro balení, optimalizovat své dodavatelské řetězce ke snížení emisí do životního prostředí a dokonce sponzorovat programy ve prospěch místní komunity.

Proč je udržitelnost důležitá?

Udržitelnost je zásadní pro zachování kvality života, rozmanitosti života na Zemi a zdraví ekosystémů bohatých na zdroje. Udržitelné environmentální postupy zlepšují kvalitu vody a ovzduší, snižují množství skládek a dlouhodobě zvyšují množství obnovitelných zdrojů energie. Tyto změny zaručují čistší a zdravější životní podmínky pro všechny lidi, zejména pro ty, kteří žijí v komunitách s nižším příjmem.

Dále je udržitelnost důležitá, protože zajišťuje životaschopnou planetu pro budoucí generace. Protože přírodní zdroje jsou omezené, musí být krátkodobě využívány konzervativně. Pokud to neuděláme, vyčerpáme fosilní paliva, vyčerpáme přírodní zdroje a poškodíme atmosféru.

Jaké jsou hlavní trendy udržitelnosti právě teď?

  • ESG investování: forma investice, která kromě finanční návratnosti upřednostňuje environmentální, sociální a správní kritéria.
  • Být „klimaticky pozitivní” znamená nejen dosáhnout nulových emisí uhlíku, ale také odstranit oxid uhličitý z atmosféry.
  • Cenově dostupná energie z obnovitelných zdrojů: klesající náklady na obnovitelné zdroje energie spojené se snahou o prosazení obnovitelných zdrojů.
  • Čistá doprava: 18 z 20 největších světových výrobců automobilů se zavázalo přejít na výrobu elektrických vozidel.
  • Klimaticky šetrné spotřební výrobky: spotřebitelé, kteří jsou více o životním prostředí informovaní, vytvoří poptávku po produktech, které jsou v souladu s jejich cíli udržitelnosti.
  • Oznámení podniků: vlády budou od podniků požadovat, aby veřejnosti informovaly o svých klimatických rizicích
  • Dekarbonizace potravinového systému: posun směrem k alternativním bílkovinám, alternativním mléčným výrobkům a dalším alternativám k současnému průmyslovému potravinovému systému

Všechny tyto trendy budou společně důležitým krokem k vytvoření světa, který vyhovuje potřebám současnosti bez ohrožení schopnosti budoucích generací uspokojovat své vlastní potřeby.

Poslední zprávy

Budoucnost nabíjení; baterie z mořské soli

Vaše elektronika by mohla být brzy napájena ultralevnou baterií z mořské soli. Vědci sestrojili novou levnou baterii se čtyřnásobnou...

Více podobných článků