No menu items!

Dotace na fotovoltaiku dostupné i pro firmy

Musíš číst
spot_img

V červnu se otevřely programy na nové obnovitelné zdroje energie a mezi nimi i program RES+, který podporuje výstavby fotovoltaických systémů na střechu či půdu firem. V rámci tohoto programu je možné získat dotaci na elektrárny s výkonem do i nad 1 MWp. Žádosti o dotaci na elektrárnu do výkonu 1 MWp je možné podávat do 15.3.2023 a žádosti o dotaci na elektrárnu s výkonem nad 1 MWp bylo možné podat jen do 31.10.2022.

Zažádat o podporu mohou právnické i fyzické osoby, které mají vyřízenou nebo budou mít vyřízenou licenci pro podnikání v energetických odvětvích, tzn. ve výrobě elektřiny. Při předložení žádosti je nezbytné vlastnit uzavřenou a platnou smlouvu o připojení či smlouvu o budoucí smlouvě o připojení k přenosové či distribuční soustavě. Žadatelé mohou získat podporu až 50 % z celkových výdajů instalace, přičemž nejvíce může žadatel získat 370 milionů Kč na instalaci. 

Žadatelé mohou získat dotaci na činnosti jako jsou stavební práce, dodávky a služby, odborný technický dozor či BOZP. Činnosti, které jsou v rámci tohoto programu podporovány jsou samostatné fotovoltaické projekty s jedním předávacím místem do distribuční či přenosové soustavy a sdružené fotovoltaické projekty zahrnující větší počet dílčích projektů s větším počtem předávacích míst do distribuční či přenosové soustavy bez společného řídícího systému. Pokud chcete využít podpory na akumulátor elektrické energie podmínkou je, že musí být součástí komplexního projektu fotovoltaické elektrárny. 

Pro získání dotací musí žadatel a fotovoltaická elektrárna splňovat tyto podmínky:

 • Fotovoltaickou elektrárnu nelze instalovat na plochách zemědělského půdního fondu,
 • Nejsou podpořeny fotovoltaické elektrárny s výkonem do 1 MWp instalované na budově s jedním předávacím místem,
 • Realizace fotovoltaické elektrárny nemůže být delší 5 let počínaje schválením projektu,
 • Fotovoltaická elektrárna musí být instalována na území ČR, 
 • Žadatel nemůže být podnikem v obtížích, 
 • žadatel nemůže být ve střetu zájmů ve smyslu zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, v platném znění.

Máte zájem o dotaci pro vaši společnost? Kontaktujte nás a my vám zodpovíme všechny vaše dotazy:


  *Povinné pole

  Poslední zprávy

  Budoucnost nabíjení; baterie z mořské soli

  Vaše elektronika by mohla být brzy napájena ultralevnou baterií z mořské soli. Vědci sestrojili novou levnou baterii se čtyřnásobnou...

  Více podobných článků