No menu items!

Evropský parlament je pro využívání obnovitelných zdrojů energie a energetické úspory

Musíš číst
spot_img

Do roku 2030 by parlament chtěl, aby se využití obnovitelných zdrojů energie (OZE) zvýšilo. Poslanci to stvrdili hlasováním o zvýšení podílu OZE na konečné spotřebě energie v Evropské unii na 45 % do roku 2030. Tento záměr podporuje i Evropská komise. 

Tato nová pravidla týkající se zvýšení využití OZE také přesně určují cíle pro sektor dopravy a budov nebo dálkového vytápění a chlazení. Například v sektoru dopravy se zavedení obnovitelných zdrojů projeví tak, že se díky většímu využití biopaliv sníží emise skleníkových plynů o 16%. Průmysl také navýší využití OZE o 1,9 procentního bodu (p.b.) ročně a dálkové vytápění o 2,3 p.b.

Všechny státy v EU budou povinny připravit dva přeshraniční projekty, díky kterým by se rozšířilo  využití zelené elektřiny. Do roku 2030, státy, které mají roční spotřebu elektřiny více než 100 TWh, vytvoří dokonce tři projekty.

Energetické úspory

Poslanecká sněmovna přijala také návrhy na změny, které apelují na postupné snížení podílu primárního dřeva, které je započítáváno mezi obnovitelné energie. 

Poslanecká sněmovna také navýšila cíl, díky kterému by se snížila spotřeba konečné a primární energie. Státy EU tedy musí dohromady pracovat na tom, aby se konečná spotřeba energie zmenšila nejméně o 40% a primární spotřeba o 42,5% oproti projekcím v roce 2007. Aby došlo k naplnění těchto cílů, státy EU by měly vytyčit zavazující národní příspěvky. 

Následující kroky

Dalším postupem bude zahájení jednání k směrnicím Evropským parlamentem a českým předsednictvím Rady.

Poslední zprávy

Budoucnost nabíjení; baterie z mořské soli

Vaše elektronika by mohla být brzy napájena ultralevnou baterií z mořské soli. Vědci sestrojili novou levnou baterii se čtyřnásobnou...

Více podobných článků