No menu items!

O biomase – význam, získávání energie, výhody a nevýhody, využití v Česku

Musíš číst
spot_img

Energetici po celém světě se v současnosti snaží o co nejčistší výrobu energie. Snížení emisí uhlíku, změna klimatu, využití obnovitelných zdrojů energie – to jsou velmi ‘populární’ témata, která ovlivňují směr současné energetiky. Nejčastěji se hovoří o využití solárních a větrných elektráren, existují však další obnovitelné zdroje, o kterých se mluví o něco méně. Tím je právě kromě dalších i biomasa. 

Co je to biomasa?

O biomase jste už určitě slyšeli, ale víte vlastně, co označuje? Je to nejstarší zdroj energie, který v průběhu století nabýval a ubýval popularity. Nakonec ve 20. století ho znovu lidé začali využívat mnohem více ve snaze o snížení vlivu lidstva na změnu klimatu. Pod tímto pojmem se může skrývat jakákoliv organická hmota, které je součástí koloběhu živin v biosféře. Jednoduše, jsou to těla všech organismů, ať už se jedná o živočichy, rostliny, bakterie, houby nebo sinice. 

Pokud chceme biomasu využívat jako zdroj energie, je to možné téměř u všech forem, protože základním prvkem je uhlík a jeho chemické vazby, které obsahují energii. Nejčastěji jsou však označovány za biomasu rostliny. Jsou totiž schopné využívat sluneční svit k fotosyntéze, kdy jsou díky CO2 a vody tvořeny energeticky bohaté sloučeniny – cukry. 

Jak získáváme energii z biomasy?

Biomasa se řadí mezi obnovitelné zdroje energie, ale oproti solární nebo větrné energii se tento zdroj může vyčerpat. Získávání energie z biomasy bohužel není bezemisní a spalování je nejstarší metoda čerpání energie z biomasy. Při tomto termo chemickém procesu se uvolňuje CO2, voda a teplo. Oproti fosilním palivům je však biomasa CO2 neutrální a do atmosféry unikne pouze takové množství CO2, jako je získáno v průběhu klasické růstu.  

Výhody a nevýhody

Mezi výhody využívání biomasy se řadí například využití odpadu, dostupné technologie pro spalování, vyrovnávání bilance CO2, dostupnost energie, možnost úpravy paliva a využití v domácnostech. Biomasa má však i své nevýhody, za které se považují například náklady na dopravu a některé typy úpravy, nutnost prostorů pro skladování a v některých případech nutnost úpravy paliva a v neposlední řadě biomasa není bezemisní.

Využití v Česku

Biomasa se obvykle často využívá jako zdroj tepelné energie obecně v domácnostech ve formě dřeva, pelet nebo briket, přičemž v České republice je tento zdroj tepelné energie hlavním obnovitelným zdrojem energie.

Poslední zprávy

Budoucnost nabíjení; baterie z mořské soli

Vaše elektronika by mohla být brzy napájena ultralevnou baterií z mořské soli. Vědci sestrojili novou levnou baterii se čtyřnásobnou...

Více podobných článků