No menu items!

Jaká bude budoucnost fotovoltaiky?

Musíš číst
spot_img

Snížení emisí uhlíku je klíčovou součástí změny životního prostředí. Cílem této změny je globální přechod na novou energetiku, a proto je další růst fotovoltaického průmyslu mimořádně důležitou součástí tohoto procesu. Globální energetická transformace však není jen o plnění Pařížské dohody – obnovitelné zdroje energie jsou klíčem ke snížení znečištění ovzduší, zlepšení zdraví a blahobytu a zajištění cenově dostupného přístupu k energii na celém světě. Dokument Mezinárodní agentury pro obnovitelné zdroje energie nastiňuje možnosti, jak urychlit inovace, aby se v období do roku 2050 plně využil obrovský světový fotovoltaický potenciál.

Uvádíme některé závěry z výzkumu provedeného na toto téma:

  • Urychlené nasazení co největšího množství fotovoltaiky v kombinaci s hlubokou elektrifikací by mohlo do roku 2050 vést ke snížení emisí CO₂ o 21 % (téměř 4,9 gigatun ročně).
  • Do poloviny 21. století by fotovoltaika mohla pokrýt čtvrtinu světové potřeby elektřiny a stát se tak druhým největším zdrojem energie hned po větru.
  • Do roku 2050 musí celosvětová spotřeba energie dosáhnout 18násobku současné úrovně, tedy více než 8 000 gigawattů.
  • Fotovoltaice bude i nadále dominovat Asie s více než 50 % instalovaného výkonu, následovaná Severní Amerikou (20 %) a Evropou (10 %).
  • Náklady na fotovoltaické projekty jsou již nyní celosvětově nižší než mezní náklady na fosilní paliva a v nadcházejících letech budou dále klesat.
  • Vzhledem k výzkumu Mezinárodní agentury pro obnovitelné zdroje energie (IRENA), která odhaduje průměrné roční tempo růstu investic do fotovoltaiky do roku 2050 na 68 %, bude klíčové mobilizovat finanční prostředky.
  • Fotovoltaika je rychle rostoucí odvětví, kde inovace v celém hodnotovém řetězci vedou k dalšímu rychlému snižování nákladů. Ukázkovým příkladem je plovoucí fotovoltaika, jejíž celosvětový kumulativní instalovaný výkon v roce 2018 přesáhl jeden gigawatt a která má jasný potenciál k rychlému růstu.
  • Fotovoltaické systémy na střechách se rychle rozšířily díky všem podpůrným opatřením, jako je net metering a daňové pobídky.
  • Energetický přechod přináší také socioekonomické výhody. Celosvětový solární průmysl by mohl do roku 2050 zaměstnat více než 18 milionů lidí.
Poslední zprávy

Budoucnost nabíjení; baterie z mořské soli

Vaše elektronika by mohla být brzy napájena ultralevnou baterií z mořské soli. Vědci sestrojili novou levnou baterii se čtyřnásobnou...

Více podobných článků