No menu items!

Nejšetrnější země k životnímu prostředí 2022

Musíš číst
spot_img

Země šetrné k životnímu prostředí jsou země, které se zabývají procesy a postupy, které minimalizují poškození ekosystémů a životního prostředí. Nejžádanější postupy šetrné k životnímu prostředí jsou udržitelné, což znamená, že je lze provádět průběžně s malým nebo žádným negativním dopadem na svět kolem nich. 

Termín „šetrný k životnímu prostředí“ se často také používá pro zboží a služby, zákony, směrnice a politiky, které způsobují minimální nebo nulové škody na životním prostředí a ekosystémech. Produkty, procesy a postupy šetrné k životnímu prostředí nepoškozují přírodní prostředí, pomáhají šetřit zdroje, jako je voda a energie, a nepřispívají ke znečištění ovzduší, vody a půdy. 

Index environmentální výkonnosti (Environmental Performance Index)

Index environmentální výkonnosti (EPI) je statistická metoda pro měření šetrnosti země k životnímu prostředí. EPI 2022 poskytuje kvantitativní základ pro porovnávání, analýzu a porozumění environmentální výkonnosti 180 zemí.

Top 10 nejšetrnějších zemí na světě v roce 2022 (podle skóre EPI):

  1. Dánsko 77.90 
  2. Velká Británie 77.70 
  3. Finsko 76.50 
  4. Malta 75.20 
  5. Švédsko 72.70 
  6. Lucembursko 72.30 
  7. Slovinsko 67.30 
  8. Rakousko 66.50 
  9. Švýcarsko 65.90 
  10. Island 62.80

Dánsko 

Se skóre EPI 77.90 si Dánsko vysloužilo titul země nejvíce šetrné k životnímu prostředí na světě. Dánsko vyniká vysokým skóre v kategoriích „biodiverzita a přírodní stanoviště“ a „kvalita ovzduší“. Kromě zavádění některých z nejúčinnějších světových politik ke snížení emisí skleníkových plynů a prevenci změny klimatu se Dánsko dlouhodobě zaměřuje na udržitelnost a prosazuje čisté produkty, jako jsou hotely šetrné k životnímu prostředí, lodě na solární pohon a biopotraviny. 

Velká Británie

Velká Británie má perfektní skóre za sanitaci a pitnou vodu a za hospodaření s tuhými palivy pro domácnost. Země se také umístila výborně v oblasti změny klimatu a v emisích znečištění. Tyto výsledky jsou docela působivé, vezmeme-li v úvahu populaci Spojeného království – 67,5 milionu obyvatel. 

Finsko

Finsko vede skvěle z hlediska kvality ovzduší a v oblasti hygieny, pitné vody a těžkých kovů. Asi 35 % energie Finska pochází z obnovitelných zdrojů energie a lesů (k roku 2020) a ochrana volně žijících živočichů jsou vysokou prioritou. 

Česká republika

Česká republika se sice mezi prvních top deset nedostala, ale naše hodnocení není vůbec špatně. Česko se umístilo hned za Slovenskem a obsadilo 19. místo se skóre 59.90.

Alternativní metody měření šetrnosti k životnímu prostředí 

Přestože je EPI pravděpodobně nejkomplexnějším měřítkem šetrnosti k životnímu prostředí, existují další metriky a hlediska, která mohou nabídnout alternativní perspektivu. Jednou z možností je seznam amerického zpravodajství U.S. News „Best Countries”, který věnuje celou jednu sekci ekologickým tématům a zejména udržitelnosti. Třetí přístup pochází z webu InterNations, který provedl rozhovory s více než 15 000 expaty o udržitelnosti jejich současných zemí.

Poslední zprávy

Budoucnost nabíjení; baterie z mořské soli

Vaše elektronika by mohla být brzy napájena ultralevnou baterií z mořské soli. Vědci sestrojili novou levnou baterii se čtyřnásobnou...

Více podobných článků