No menu items!

Nejzajímavější fakta o obnovitelné energii

Musíš číst
spot_img

ozšiřte si své vědomosti o obnovitelných zdrojích energie. Přinášíme vám několik faktů, které vás inspirují. Obnovitelné zdroje energie jsou čisté, zelené a využívají přírodní zdroje. Existuje hned několik zdrojů, ze kterých je možné čerpat různé typy energií, a to solární, geotermální, vodní, větrná a přílivová energie. Obnovitelné zdroje energie pomáhají v boji proti globálnímu oteplování, změně klimatu, znečištění ovzduší a kyselosti oceánů. Pomáhá nám také snížit naši uhlíkovou stopu, a dokonce vytváří nová pracovní místa. Naštěstí se v těchto dnech stává stále čím dál více populárnější po celém světě.

Zde je 20 faktů, které odhalují obrovský potenciál obnovitelných zdrojů.

 1. Větrná energie je největším zdrojem obnovitelné energie ve Velké Británii. Nachází se zde téměř 11 000 turbín, které vyrábějí skoro 66 milionů MWh elektřiny ročně. To je ekvivalent napájení více než 18 milionů domácností.
 2. Uhlí generuje pouze 29% své původní energetické hodnoty. Ale větrná energie generuje 1164% své původní hodnoty.
 3. Podle agentury Bloomberg dosáhly globální investice do čisté energie v roce 2020 více než 500 miliard dolarů, což představuje nárůst o 9% ve srovnání s rokem 2019.
 4. Obnovitelná energie vytváří více pracovních míst pro ženy. Nedávná zpráva ukazuje, že ženy zastávají 32% pracovních míst v oblasti obnovitelných zdrojů, ve srovnání s pouhými 21% v oblasti fosilních paliv.
 5. Siemens postavil první komerční větrnou turbínu na moři před 30 lety. Jeho lopatky byly 5 metrů dlouhé a vytvářely jen 30 kW energie. Ale nejnovější model je obrovský – 108 metrů dlouhé lopatky na rotoru o průměru 222 metrů. Jen jedna turbína může generovat dostatek elektřiny pro napájení přibližně 18 000 domácností každý rok.
 6. Vodní energie je nejrozšířenějším obnovitelným zdrojem energie. Představuje více než 54% globální kapacity výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů a 18% celkové výroby elektřiny na světě.
 7. Kostarika je světovým lídrem v oblasti obnovitelných zdrojů energie. V roce 2017 vydržela 300 po sobě jdoucích dní pouze na obnovitelné energii.
 8. Přechod na větrnou, vodní a solární energii po celém světě by mohlo každoročně eliminovat 4 až 7 milionů úmrtí způsobených znečištěním ovzduší.
 9. Každou hodinu slunce vyzařuje na Zemi tolik sluneční energie, že by každý na naší planetě mohl být zásobován elektřinou po celý rok.
 10. Mezi lety 2007 a 2017 vzrostla světová obnovitelná elektřina ze solárních zdrojů o 4300%.
 11. Římané byli první, kteří využívali geotermální energii k vytápění svých domovů, stavěli systémy, které podporovaly pohyb teplého vzduchu pod podlahou a uvnitř zdí.
 12. Světový rekord byl prolomen v roce 1990, kdy letadlo na solární pohon přeletělo Spojené státy v několika etapách, aniž by spotřebovalo jakékoliv palivo.
 13. Obnovitelná energie v současné době vytváří 5x více pracovních míst než fosilní paliva. Počet pracovních míst v oblasti obnovitelných zdrojů energie vzrostl z 1,7 milionu v roce 2004 na 10,3 milionu v roce 2017 a 11,5 milionu v roce 2019. Vyplývá to z každoročního přehledu Mezinárodní agentury pro obnovitelné zdroje energie (IRENA).
 14. V roce 1921 dostal Albert Einstein Nobelovu cenu za objev fotoelektrického jevu. Právě to vedlo k vynálezu solárních panelů.
 15. Očekává se, že do roku 2030 bude mít globální trh odvětví obnovitelných zdrojů energie hodnotu 1,9 miliardy dolarů.
 16. Přehrada Itaipú v Paraguayi vytváří 76% elektřiny v zemi a 17% elektřiny spotřebované v Brazílii.
 17. Island je jedinou zemí na světě, kde obnovitelné zdroje vyrábějí 100% elektřiny a tepla.
 18. NASA vyvíjí vesmírnou technologii, která by mohla poskytnout světové populaci dostupnou zelenou energii z Měsíce! Jejich projekt Watts on the Moon vybízí k nápadům, jak vyřešit úkoly skladování, získávání a řízení energie.
 19. Čína postavila v roce 2020 větrné elektrárny o výkonu 100 GW – to je více, než postavil zbytek světa v roce 2019!
 20. Veškerá energie na světě by mohla být vyrobena z obnovitelných zdrojů do roku 2050, pokud budou učiněna správná politická, finanční a společenská rozhodnutí.
Poslední zprávy

Budoucnost nabíjení; baterie z mořské soli

Vaše elektronika by mohla být brzy napájena ultralevnou baterií z mořské soli. Vědci sestrojili novou levnou baterii se čtyřnásobnou...

Více podobných článků