No menu items!

Pět způsobů, jak spustit přechod na obnovitelné zdroje energie

Musíš číst
spot_img

Čtyři klíčové ukazatele změny klimatu – koncentrace skleníkových plynů, stoupající hladina moří, teplota oceánů a kyselost oceánů – tyto ukazatele vytvořily v roce 2021 nové rekordy. To je další jasný důkaz toho, že lidská činnost způsobuje změny na souši, v oceánech a v atmosféře v celosvětovém měřítku s dramatickými a dlouhodobými důsledky. Klíčem k řešení této krize je ukončení závislosti na energii vyráběné z fosilních paliv – hlavní příčině změny klimatu.

Jaké jsou způsoby, jak spustit přechod na obnovitelné zdroje energie? 

  1. Udělat technologie obnovitelných zdrojů energie globálním veřejným statkem: To znamená dostupné pro všechny, nejen pro bohaté. 
  1. Zlepšit celosvětový přístup ke komponentům a surovinám: Základem bude širší přístup ke všem klíčovým komponentům a materiálům – od nerostů potřebných k výrobě větrných turbín a elektrických sítí až po elektrická vozidla.
  1. Rovné podmínky pro technologie obnovitelné energie: I když je klíčová celosvětová spolupráce, vnitrostátní politické rámce musí být naléhavě reformovány s cílem zefektivnit a urychlit projekty v oblasti obnovitelné energie a investice soukromého sektoru.
  1. Přesunout dotace energie z fosilních paliv na obnovitelné zdroje energie: Přesun dotací z fosilních paliv na obnovitelné zdroje energie nejen snižuje emise, ale přispívá také k udržitelnému hospodářskému růstu, vytváření pracovních míst, lepšímu veřejnému zdraví a větší rovnosti, zejména pro chudé a nejzranitelnější komunity na celém světě.
  1. Trojnásobné investice do obnovitelných zdrojů: Financování je k dispozici – co je třeba, je ale závazek a odpovědnost, zejména ze strany globálních finančních systémů, včetně mnohostranných rozvojových bank a jiných veřejných a soukromých finančních institucí, které musí sladit své úvěrové portfolia s cílem urychlit přechod na obnovitelnou energii.
Poslední zprávy

Budoucnost nabíjení; baterie z mořské soli

Vaše elektronika by mohla být brzy napájena ultralevnou baterií z mořské soli. Vědci sestrojili novou levnou baterii se čtyřnásobnou...

Více podobných článků