No menu items!

Kotlíkové dotace 2022

Musíš číst
spot_img

Co je to kotlíková dotace? Je to dotační program, který vyhlášen Ministerstvem životního prostředí v rámci Operačním programu „Životní prostředí 2014–2021“. Jste-li majitelé rodinných nebo bytových domů, můžete zažádat o dotaci až do výše 127 500Kč na koupi nových nebo výměnu starších, neekologických kotlů. Všechny nevyhovující kotle by se měly vyměnit do září roku 2022.

Po novém roce je Ministerstvem životního prostředí spuštěna třetí a finální vlna kotlíkových dotací za výměnu starého kotle za nový. Z peněz Evropské unie jsou na ni vyčleněny více než 3 miliardy korun. Žádosti se podávaly v průběhu roku 2021. Ve třetí vlně již nebude možné pořídit kotel na uhlí a to ani v kombinaci uhlí/biomasa.

V České republice je stále kolem 300 000 vlastníků nevyhovujících kotlů.  

Od září roku 2022 nebude podle platného Zákona o ochraně ovzduší v ČR možné provozovat v domácnostech staré neekologické kotle 1. a 2. emisní třídy. V případě porušení a nadále používání nevyhovujícího kotle vám může hrozit pokuta až 50 tisíc Kč.

Do konce roku 2022 by již měli znovu běžet všechny výzvy a to ve všech krajích. Kotlů, které je třeba vyměnit je stále spousta a již víme, že by se veškeré staré kotle měli vyměnit do září roku 2022.

Kotlíková dotace bude rozdělena do dvou skupin:

V první skupině by mělo být 5 miliard korun a bude zaměřena na nízkopříjmové domácnosti a seniory. Dotace by se zde mohla pohybovat kolem 80%.

Druhá skupina by měla mít k dispozici 9 miliard korun a obdržet dotace nejen na výměnu kotle, ale také i na zateplení domu.

Podá-li majitel zastaralého neekologického kotle žádost o dotace do 1. září 2022 a zároveň tuto žádost doloží případné kontrole, může kontrolor upustit od vystavení pokuty za přestupek. 

Nová Zelená úsporám: Další možnost na využití kotlíkové dotace

Nová Zelená úsporám se soustředí na podporu při zateplování vaší střechy, fasád, výměnu starších oken nebo na solární panely na ohřev vody. Co se týká kotlů, tak poskytují příspěvky na:

  • výměnu elektrického vytápění za systém s tepelným čerpadlem,
  • výměnu lokálních topidel 

O dotaci mohou žádat fyzické osoby i podnikatelé.

Aktuálně to však lze jedině elektronicky  přes formulář: https://zadosti-nzu.sfzp.cz/

Žádat o dotaci lze před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací.

Kdy dostanu peníze z kotlíkové dotace za výměnu kotle?

Ať se již jedná o Kotlíkové dotace nebo čerpání z programu Zelená úsporám, zatím platí, že se peníze proplácí až po provedení práce a to do několika týdnů (4-6 týdnů) 

Předmětem podpory nebudou tyto výměny kotlů:

  • Výměna plynového kotle (musí dojít k výměně původního kotle na tuhá paliva s ručním přikládáním).
  • Výměna stávajících kamen – na toto se dotace na kotle nevztahuje, můžete však použít dotaci z NZÚ
  • Výměna stávajícího kotle s automatickým přikládáním paliva.
  • Výměna stávajícího kotle v rodinných domech, který byl od roku 2009 již jednou podpořen dotací z některých výzev.
  • Výměna stávajícího kotle na pevná paliva za nový zdroj tepla výhradně na uhlí nebo kombinovaný kotel na uhlí a biomasu
Poslední zprávy

Budoucnost nabíjení; baterie z mořské soli

Vaše elektronika by mohla být brzy napájena ultralevnou baterií z mořské soli. Vědci sestrojili novou levnou baterii se čtyřnásobnou...

Více podobných článků