No menu items!

Od nového roku již není POZE aplikovatelné

Musíš číst
spot_img

V prosinci roku 2021 oznámil energetický regulační úřad (ERÚ), že cenové rozhodnutí č. 6/2021 z konce září, kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie (POZE), není od nového roku aplikovatelné. Dle ERÚ dosud nedošlo k notifikaci schémat podpor ze strany Evropské komise.

Dle zákona č. 382/2021 Sb., který byl publikován 18. října 2021 ve Sbírce zákonů, který mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NZPOZE“), jeho účinnost byla nabita 1, ledna 2022. ERÚ v této souvislosti upozornil, že nové cenové rozhodnutí o POZE může být zveřejněno až po dokončení notifikace podpor definovaných novelou zákona o POZE.

Podle předsedy Komory OZE Štěpána Chalupy: 

„Pro náš sektor jsou stěžejní zejména dvě oblasti: jednak podpora pro zcela nové nebo modernizované (příp. konverze u podpory biometanu) zdroje uvedené do provozu od 1. 1. 2022 a jednak udržovací podpora výroby tepla z biomasy. V obou případech intenzivně podporujeme české orgány v čele s MPO ve snaze co nejdříve dokončit proces ověření souladu slučitelnosti nových schémat podpory dle novely zákona o POZE“.

Chalupa se nyní jako nejpravděpodobnější jeví možnost zjednodušeného postupu oznámení podle tzv. obecného nařízení o blokových výjimkách (GBER). Tento postup by jednak měl umožnit co nejdřívější vydání aktualizovaného cenového rozhodnutí a tedy spuštění vyplácení nových podpor a rovněž, jak věříme, možnost kontinuálního poskytování udržovací podpory (návaznost na stávající podporu tepla).

Nejpravděpodobněji se jeví možnost zjednodušeného postupu oznámení podle tzv. obecného nařízení o blokových výjimkách (GBER). Díky tomuto postupu by mělo být umožněno co nejdřívější vydání aktualizovaného cenového rozhodnutí a tedy spuštění vyplácení nových podpor a také možnost poskytování kontinuálního poskytování udržovací podpory (návaznost na stávající podporu tepla). 

Objasnění ERÚ

Opora pro vyplácení výše uvedených provozních podpor již není zákonná a to od 1. ledna 2022, díky přijetí NZPOZE. Novela zákona o POZE tyto podpory již nadále neobsahuje, a přestože jsou součástí cenového rozhodnutí č. 6/2021, není možné tyto podpory po účinnosti novely zákona o POZE od 1. ledna 2022 uplatňovat.

Není možné vydat k uvedeným podporám cenové rozhodnutí a zahájit výplatu těchto alternativních podpor z NZPOZE, protože nedošlo k ukončení notifikačního procesu nebo k vydání oznámení, které tyto formy podpory slučuje s vnitřním trhem Evropské unie.

Tzv. udržovací podpora tepla, neboli alternativní schéma podpory nahrazuje v rámci POZE uvedené podpory

V prvním čtvrtletí roku 2022 očekává ERU uzavření procesu schvalování většíny schémat podpor podle NZPOZE. Uvedení v nařízení vlády vydaném podle § 3 NZ POZE a účinnost potřebné sekundární legislativy je nutnou podmínkou „aktivace“ těchto podpor.

Poslední zprávy

Budoucnost nabíjení; baterie z mořské soli

Vaše elektronika by mohla být brzy napájena ultralevnou baterií z mořské soli. Vědci sestrojili novou levnou baterii se čtyřnásobnou...

Více podobných článků