No menu items!

Jak získat dotace z programu Nová zelená úsporám na fotovoltaiku v roce 2022?

Musíš číst
spot_img

V říjnu 2021 byly zveřejněny nové podmínky grantového programu Nová zelená úsporám. 

Očekává se, že tyto podmínky budou platit do roku 2025. 

V oblasti fotovoltaických systémů dochází k mnoha změnám. Podmínky jsou zjednodušený a vyjasněny. Zvýšila se také maximální možná výše podpory.

Podpořeny v roce 2022 budou instalace dokončené a proplacené od 1. ledna 2021. Fotovoltaické zařízení musí být nejprve postaveno a zaplaceno, dotace se vracejí zpětně.

V porovnání s předchozím obdobím máme dobré zprávy. 

Fotovoltaické systémy lze umístit nejen na střešní plochy a fasády domů, ale také na doprovodné objekty (např. garáž, pergolu, stodolu, plot apod.) a také na pozemní stavby. Je třeba dbát na to, aby pod konstrukcí mohla růst vegetace, např. nesmí být za tímto účelem vytvořena betonová plocha.

Druhou podmínkou je, že elektřina vyrobená z fotovoltaického systému se použije na pokrytí vlastní spotřeby v domácnosti, místo aby se prodávala energetické společnosti. 

Podporované typy fotovoltaických systémů  

 • Fotovoltaika na přípravu teplé vody neboli akumulace tepla do bojleru (Přípravu teplé vody řeší podoblast podpory C.2 a podporovány jsou i jiné technologie, než fotovoltaika, například solární kolektory)
 • Fotovoltaická elektrárna bez akumulace – novinka oproti předchozímu období
 • Fotovoltaika s akumulátorem do baterií 
 • Fotovoltaika s tepelným čerpadlem s dotací 182 000 Kč 
 • Ostrovní elektrárna – domy, které nejsou připojeny k elektrické síti, mohou získat dotaci na pořízení ostrovní fotovoltaické elektrárny

Dotace může pokrýt až 50 % celkových nákladů na fotovoltaickou instalaci. 

V roce 2022 je možné získat až 200 000 Kč na rodinný dům. Dotaci lze zvýšit kombinací s dalšími podporovanými opatřeními – například zateplením domu, výměnou zdroje tepla nebo pořízením dobíjecí stanice pro elektromobily.

Jak žádat o dotace z Nová Zelená úsporám?

Žádosti lze podávat online. Navíc k získání dotace nepotřebujete energetický posudek. U ostatních dokumentů se nic nezměnilo. Některé montážní firmy mohou vyřídit papírování za vás.

Vezměte prosím na vědomí, že u každého grantu musíte svůj projekt přizpůsobit podmínkám grantového programu. Hlavním cílem Nové zelené úsporám je motivovat vás k úsporám energie.

Měli byste si najít projektanta a energetického specialistu. 

Nezapomeňte, že je užitečné zjistit, za jakých podmínek lze dotovaná opatření realizovat. Některé projekty mohou vyžadovat souhlas stavebních nebo jiných úřadů, například souhlas sousedů apod. O radu můžete požádat projektanta nebo příslušný stavební úřad. Vyhnete se tak nedorozuměním. 

Ujistěte se, že autorizovaná osoba vypracuje odborný posudek – doklad o souladu zařízení s podmínkami dotace. Odborné posudky se obvykle skládají ze dvou částí – projektové dokumentace a energetického hodnocení budovy.

Důležité bude připravit dokumenty k žádosti. Před vyplněním žádosti je vhodné připravit všechny potřebné povinné přílohy. Nejdůležitější z nich jsou: odborná zpráva a několik dalších dokumentů.

Založení uživatelského účtu v AIS SFŽP ČR vyžaduje autentizaci uživatele prostřednictvím elektronické identifikace. Je nutné mít elektronickou identitu na portálu Národního identifikačního a autentizačního místa. Můžete je vytvořit na portálu eidentita.cz.

Elektronickou žádost o grant vyplníte kliknutím na ikonu Odeslat žádost. Prostřednictvím webových stránek programu budete přesměrováni do informačního systému. 

Zaregistrujte se a začněte vyplňovat přihlášku.  Prostřednictvím tohoto systému můžete také pověřit někoho jiného podáním žádosti a dalšími administrativními úkoly. 

Dalším krokem je kontrola aplikace. Státní fond životního prostředí ČR kontroluje formální správnost všech dokumentů. Pokud je vše v pořádku, úředníci také zkontrolují, zda jsou splněny všechny technické požadavky na projekt. 

Pokud je vaše přihláška v pořádku, obdržíte do e-mailové schránky dopis o přijetí. Od té doby máte v závislosti na typu akce 2 až 3 roky na to, abyste dotovaný zásah provedli a vše ve fondu doložili. 

Pracovat můžete začít i před podáním přihlášky nebo během procesu hodnocení. 

Při výběru dodavatele, výrobků a materiálů buďte opatrní. Nesnažte se ušetřit za každou cenu! Zvláštní pozornost věnujte výběru dodavatele a použitých výrobků a materiálů. I vysoce kvalitní výrobky mohou při špatné instalaci fungovat špatně. 

Vyberte si montážní firmu, která má osvědčení pro provádění stavebních prací. Důležité jsou také pozitivní reference. Společnost můžete navštívit také osobně. 

Je nutné podepsat smlouvu o dodávkách. Je také dobré odložit konečnou platbu za práci až na dobu po jejím dokončení. K převzetí hotového díla od společnosti by mělo dojít až po konzultaci s technickým dozorem.

Jak mám dokumentovat práci vykonanou pro fond?

Po dokončení všech prací musíte jejich dokončení zdokumentovat. Prokázání dokončení prací provedete opět vy nebo vámi pověřená osoba v AIS systému SFA ČR vyplněním příslušných sekcí v systému a nahráním digitalizovaných dokladů o dokončení prací. Všechny dokumenty lze předložit elektronicky. 

Nyní stačí počkat na vyplacení grantu. Finanční prostředky budou vyplaceny po vydání kladného rozhodnutí ministra. Podporu poskytne Fond ex post formou převodu finančních prostředků v Kč na bankovní účet žadatele. Bankovní účet žadatele by měl být uveden v AIS Státního fondu životního prostředí ČR. Výše podpory může být upravena na základě předložených podkladů a případného omezení veřejné podpory.

Kolik stojí fotovoltaická elektrárna pro rodinný dům?

Cena fotovoltaické elektrárny pro rodinný dům se pohybuje od 120 000 Kč do 450 000 Kč. Cena závisí na typu fotovoltaické elektrárny. 

V klimatických podmínkách České republiky vyrobí fotovoltaické panely o špičkovém výkonu 1 kWp přibližně 980 kWh elektřiny za rok. Potřebná plocha střechy pro takové zařízení je přibližně 6 metrů čtverečních. Pokud chcete vyrobit asi 2000 kWh energie za rok, potřebujete plochu asi 12 metrů čtverečních a tak dále.  

Dotováno je také skladování energie. Kapacita baterií může být až dvakrát větší než instalovaná kapacita fotovoltaických panelů. Výhodou je, že velikost fotovoltaického systému není nijak omezena. 

Podpora se vztahuje na fotovoltaická zařízení s výkonem do 10 kWp. Pokud se rozhodnete pro větší instalaci, získáte stejnou podporu jako v případě elektrárny o výkonu 10 kWp. Totéž platí pro baterie. 

Nezapomeňte, že pokud se rozhodnete pro větší fotovoltaickou instalaci, budete potřebovat licenci na výrobu elektřiny a stanete se podnikatelem v energetice, na kterého se vztahují další povinnosti. 

Nová zelená úsporám není pro vás? Dále je tu program Národního plánu obnovy.

 • Dotace se vztahují na výstavbu fotovoltaických elektráren s výkonem od 100 kWp do 1 MWp (minimální hranice – cca 500 m2 střešní plochy a 250 panelů) a dokonce i na bateriové systémy. 
 • Dotace mohou získat malé, střední i velké podniky (včetně Prahy).
 • Režim lze použít pouze na fotovoltaiku na střechách budov.
 • Aplikace byly zjednodušeny:
  • není třeba zpracovávat energetický posudek nebo návrh.
  • není třeba pořádat výběrové řízení na dodavatele.
 • Nejdůležitější je však podat žádosti co nejdříve a bez chyb.

Granty pro podniky

Ministerstvo průmyslu a obchodu již potřetí vyhlásilo program dotací pro malé, střední a velké podniky. Minimální částka potřebná k získání grantu je nyní 2 000 000,-. 

Program se týká především projektů fotovoltaických instalací o výkonu 180-200 kW bez akumulačních systémů. Dotovány mohou být také fotovoltaické systémy s výkonem 100 kW spolu s bateriemi s celkovou kapacitou 100-120 kWh. Na jednoho žadatele připadá maximálně 50 000 000,-.

Dotace mohou získat také provozovatelé hotelů, restaurací, sportovních, zábavních a rekreačních zařízení. Projekty nesmí být realizovány na území hlavního města Prahy. 

Výhodou programu je, že není třeba předkládat podnikatelský plán, historii spotřeby, projektovou dokumentaci a rozpočet. V závislosti na velikosti podniku lze získat následující procento financování:

 • Malé podniky: 40-80 % způsobilých nákladů,
 • Střední podniky:35-70 % způsobilých nákladů,
 • Velké podniky:30-60 % způsobilých nákladů.

Nový program pro podniky by měl být otevřen na začátku roku 2022. Cílem programu je snížit energetickou náročnost a zvýšit energetickou účinnost v odvětví obchodu a služeb. Podpora se poskytuje na zařízení na výrobu energie pro vlastní potřebu podniků na bázi obnovitelných zdrojů energie. Je možné, že budou dotována i zařízení na skladování energie.

Poslední zprávy

Budoucnost nabíjení; baterie z mořské soli

Vaše elektronika by mohla být brzy napájena ultralevnou baterií z mořské soli. Vědci sestrojili novou levnou baterii se čtyřnásobnou...

Více podobných článků