No menu items!

Fotovoltaika

Eternitové střechy a fotovoltaika

Zájem o instalace fotovoltaických elektráren a panelů je čím dál tím větší a vídat je můžeme na stále více rodinných domech. Před pořízením je však potřeba ověřit několik informací a základních bodů, zda je tato instalace pro vás vhodná....

První let kolem světa na solární pohon

V časných ranních hodinách 26. července 2016 přistál Solar Impulse 2 v Abu Dhabi za nedočkavých davů a kamer. Po 14 měsících cesty a 550 hodinách ve vzduchu dokázalo letadlo to, co mnozí považovali za nemožné: urazilo 25 000...

Solární odvětví zaměstnává více žen, než jakékoliv obnovitelné zdroje

Nová zpráva Mezinárodní agentury pro obnovitelné zdroje energie (IRENA zjistila, že ve výrobě solárních PV se nejlépe daří ženám, které představují 47 % pracovní síly.  Solární fotovoltaika se stala předním zaměstnavatelem v sektoru obnovitelných zdrojů energie, a to jak v...

Švýcarská solární přehrada: Proč jsou hory a sníh dokonalou kombinací sluneční energie?

Ve Švýcarsku byly připevněny sluneční panely na hráz. Vznikla tak solární přehrada, která pomáhá tomuto vnitrozemskému státu maximalizovat výrobu zelené energie v zimních měsících. Přehrada se nachází  na jezeře Muttsee v centrálním švýcarském kantonu Glarus je více než 2400 metrů...

Nový průvodce dekarbonizací módního průmyslu

Pokroková příručka si klade za cíl podpořit textilní a oděvní průmysl při plnění vědecky podložených emisních řešení. Společnost Sustainable Apparel Coalition (SAC) představila nový seznam pokynů pro oblast módy, jehož cílem je pomoci organizacím stanovit a zavázat se k...

Rozhodná generace pracujících bez ústupků

Rostoucí počet lidí bere v úvahu klimatické závazky společností, pro které pracují. Trend odchodu zaměstnanců z firem, které neprezentují udržitelné hodnoty, byl nazván „vědomým ukončováním práce“. Nedávný průzkum poradenské společnosti KPMG mezi 6 000 zaměstnanci kanceláří, studenty a čerstvými absolventy...

Na území ČR bude postavena první gravitační elektrárna na světě 

Dřívější uhelné doly v Ostravě najdou své využití - promění se v obrovské zdroje elektrické energie. Diamo, český státní podnik, a Vysoká škola Báňská budou spolupracovat se začínající britskou společností Gravitricity, jež plánuje vybudovat úplně první gravitační elektrárnu na...

Evropa by mohla být poháněna recyklovaným teplem z datových center a ledniček

Dalším krokem k ekologické přeměně získávání energie je dle soukromé studie zachycení přebytečného tepla; v Evropě by tato technologie mohla pohánět většinu regionů. EU podle zjištění ročně vyplítvá přebytečným teplem 2 860 TWh. To téměř odpovídá celkové poptávce EU a...

Greenfilming: budoucnost audiovizuální tvorby

Jedním z odvětví, které nás v dnešní době provází na každém kroku je audiovizuální tvorba. Za oponou kinematografické produkce se však skrývá mnoho zdrojů, práce a ekologických kompromisů. S cílem ulehčit filmařům práci a podpořit je v zelených rozhodnutích...

Ceny elektřiny v roce 2023

Mnozí odborníci se domnívají, že se energetická krize chýlí ke konci. Tento článek nastíní detailněji cenu elektřiny na burze, a čím je ovlivňována. Zaměří se také na hlavní dodavatele v ČR, předpověď a zastropování cen.  Jak se určuje cena elektřiny?  Cena...

Poslední zprávy

Budoucnost nabíjení; baterie z mořské soli

Vaše elektronika by mohla být brzy napájena ultralevnou baterií z mořské soli. Vědci sestrojili novou levnou baterii se čtyřnásobnou...